Een naamgevingconventie voor (foto)bestanden is een gestandaardiseerde manier om digitale foto’s te benoemen. Dit kan handig zijn om verschillende redenen:

 • Eenvoudig zoeken en organiseren: Door een logische structuur te gebruiken, kunt u uw foto’s snel en eenvoudig terugvinden, zelfs als u er duizenden of tienduizenden hebt.
 • Duidelijke identificatie: De naam van de foto kan belangrijke informatie bevatten, zoals de datum, locatie, of het onderwerp van de foto.

Voordat je een conventie kiest en implementeert is het handig om te weten dat je bijna alle foto’s met een paar simpele vragen kunt identificeren: Wat staat op de foto en Waar en Wanneer is hij genomen? Dat kun je eventueel nog uitbreidden met: Door Wie is de foto genomen? (als er meerdere fotografen zijn.)

Door de antwoorden op deze vragen (beknopt) op een standaard plaats in de bestandsnaam te zetten, en dat consequent door te voeren, kun je op een simpele manier je foto’s ordenen.

Merk op dat de map- of foldernaam waarin de foto’s staan deel uitmaken van de conventie en dat de gekozen positie van de onderdelen consequent moet worden gebruikt. Het betekent ook dat je een foto niet straffeloos kunt verplaatsen naar een andere map!

De map structuur kun je op diverse manieren indelen, meestal begin je met een hoofdmap, zoal [FOTOS] met daaronder sub-mappen met een indeling in tijd of in geografie of in gebeurtenis. Die keus hangt af van hoe je je foto’s wilt groeperen.

Een mogelijke (maar zeker niet de enige) conventie is bijvoorbeeld de volgende:

Voorbeeld:

<Map>:<Initialen>_<Locatie>_<Serie>_<Volgnummer>.<extensie>

 • <Map>: de (sub) map op de computer waar de foto’s fysiek zijn opgeslagen
  • (bijv. Vakantie-2023)
 • <Initialen>: de initialen van de fotograaf, handig indien er foto’s van anderen tussen staan
 • <Locatie>: geeft aan waar de foto’s zijn gemaakt
 • <Serie>: geeft een reeks of gebeurtenis aan
 • <Volgnummer>: uniek nummer in de serie, kan ook het originele volgnummer uit de camera zijn.
 • <extensie> het originele bestands type

Voorbeeld:

in een (sub)map Vakantie-2023 staat een foto met de naam JL_groningen_wadlopen_0123.jpg

Deze naamgevingconventie is duidelijk, beknopt en informatief. De foto kan eenvoudig worden teruggevonden op basis van de datum, locatie, of serie. De bestandsnaam is ook consistent met andere foto’s die op dezelfde dag zijn genomen. De datum wanneer de foto gemaakt is hoeft niet perse in de naam verwerkt te worden aangezien die informatie ook in de meta-data van de foto te vinden is.

Conclusie:

Een naamgevingconventie is een eenvoudige maar effectieve manier om uw digitale foto’s te beheren. Het kan u tijd besparen, en uw foto’s beter identificeerbaar maken.

Extra tips:

 • Gebruik een naamgevingconventie die consistent is met uw werkwijze.
 • Maak de namen niet te lang of ingewikkeld.
 • Gebruik geen spaties in de namen maar gebruik een “-” of “_”.
 • Zorg ervoor dat de namen compatibel zijn met uw besturingssysteem en fotobeheersoftware.
 • Volg altijd consequent de gekozen methode!

Er zijn online talloze bronnen te vinden met meer informatie over naamgevingconventies en Digital Asset Management (DAM).